Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою www.rlxtrip.com, іменованим надалі «Інтернет-магазин», та користувачем послуг Інтернет-магазину, який іменується надалі «Покупець», і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).
1.2. Що стосується прийняття умов цього договору, тобто. публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин - СПД Фомін В.В., утворене відповідно до Закону України, що оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою www.rlxtrip.com
2.2. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання.
2.3. Покупець - фізична особа, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, що розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину, з метою не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа-підприємець.
2.4. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання та доставку від його імені та за його дорученням Товарів.
2.5. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розміщеними в мережі Інтернет за адресою www.rlxtrip.com, та містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцю, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні та можливості скористатися послугами з продажу Товарів від імені, за дорученням та за рахунок Покупця, та їх доставки, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцю цікаву для нього інформацію, продати Товари, здійснити купівлю та доставку за дорученням Покупця.
3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві такі послуги:
3.2.1. Продаж та доставка Товарів.
3.2.2. Пошук та оформлення за дорученням, від імені та за рахунок Покупця замовлень на купівлю, здійснення купівлі та доставки.
3.3. Інтернет-магазин не здійснює продаж Товару, а на підставі Договору доручення укладеного з Покупцем надає послуги з її пошуку, придбання від імені та за рахунок Покупця та доставки за вказаною Покупцем адресою. Вказані на Сайті ціни включають вартість послуг з виконання Договору доручення та доставки Покупцю.
3.4. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин будь-якої відповідальності за невиконання умов цього договору та залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
3.5. Інтернет-магазин має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов'язків за Договором доручення.

4. Правила роботи із Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.
4.2. При замовленні Покупець вводить такі дані:
-Ім'я прізвище
-Номер телефону
-Адреса електронної пошти
-Адреса доставки
4.3. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.
4.4. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцю у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо в останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору або ін.).

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку «Оформити замовлення».
5.2. Товари оплачуються Покупцем під час доставки Замовлення (у разі розрахунку готівкою) або на умовах передоплати (при картковому розрахунку).
6. Порядок оплати
6.1. Покупець оплачує продаваний Інтернет-магазином Товар та/або послуги Інтернет-магазину з підбору, купівлі та доставки, зазначені в розміщеному на сайті Замовленні Покупця Товару, а також зобов'язується відшкодувати фактичні витрати Інтернет-магазину на виконання доручення Покупця згідно з умовами цього Договору та Договору доручення.
6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів, послуг Інтернет-магазину та відшкодування понесених ним фактичних витрат на здійснення доручення Покупця, дорівнює сумі оплати, що підлягає, і вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.
6.3. Покупець може здійснити оплату згідно з п.6.2. цього договору на момент доставки Замовлення за вказаною ним під час оформлення адресою готівкою. Оплата здійснюється у національній валюті України – гривнях.
6.4. Оплата провадиться після того, як Покупець ознайомився та перевірив номенклатуру замовлених та доставлених Товарів у зазначеному їм місці їх доставки.

7. Умови повернення.

7.1. Інтернет-магазин здійснює доставку Замовлення у вказане Покупцем місце та час для того, щоб останній міг з ними ознайомитись та ухвалити рішення про купівлю послуг згідно з п.3.2. справжньої угоди. До ухвалення рішення про купівлю Покупець може відмовитись від Замовлення, не сплачуючи при цьому ні його вартості, ні вартості доставки.
7.2. Покупець має право на повернення товару та отримання сплаченої суми за Товар, який зберіг товарний вигляд, протягом 30 календарних днів з дня отримання Товару.

8. Порядок доставки Замовлень

8.1. Доставка здійснюється за партнерства з логістичною компанією Нова Пошта за тарифами та умовами перевізника.
8.2. Умови доставки:
8.2.1. Доставка до відділення Нової пошти – 60 - 95 грн.
8.2.2. Доставка за адресою кур'єром Нової пошти – 95 - 110 грн.

9. Конфіденційність та захист персональних даних

9.1. При оформленні замовлення на Сайті Покупець залишає персональні дані, зазначені у п.4.2. справжньої угоди.
9.2. Крім зазначених у п.4.2. цього договору даних, Інтернет-магазин отримує від Покупця дані:
-Про адресу доставки
-інформацію про смаки, інтереси, уподобання Покупця
-і іншу інформацію.
9.3. Надаючи свої персональні дані на Сайті під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р.
9.4. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для продажу Товарів та надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
9.5. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
9.6. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцю необхідно звернутись із заявою до служби підтримки. У цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.
9.7. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Інформаційні повідомлення

10.1. Оформляючи Замовлення, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину та його партнерів, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою коротких повідомлень (SMS, Viber) та електронної пошти.
10.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, повідомивши Інтернет-магазин.

11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

11.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
11.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.
11.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, а саме: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти та ін.

12. Інші умови

12.1. Цей договір укладено на території України та підпорядковується матеріальному праву України.
12.2. Недійсність будь-якого пункту чи частини цього договору не веде до недійсності договору загалом.
12.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
12.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна за адресою rlxtrip.com/termshtml